श्री सदस्य महानुभावज्यूहरु
नेपाल निर्यात परिषद ।
 
                                                    प्राईभेट फर्म नविकरण सम्वन्धमा
       नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्राईभेट फर्म रजिस्टे«शन ( पन्ध्रौं संशोधन) नियमावलि २०८० को नियम ७ उपनियम (५) र (५क) बमोजिम प्राईभेट फर्म नविकरण गराउन नसकेका प्राईभेट फर्मको  धनिले  प्राईभेट फर्मको अवधि समाप्त भएको १० (दश) वर्ष भित्र  नविकरण गर्नको लागि बाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण  विभागको बाणिज्य व्यवसाय व्यवस्थापन शाखा तथा  नियमन शाखा र बिभाग अन्तर्गतका  कार्यालयहरु तथा प्रदेश  कानून नबनेको हकमा स्थानिय व्यापार उदेश्य रहेका फर्महरुले  सम्वन्धित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुमा  समयमा नविकरण गर्न नसक्नुको मनासिब कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको व्यहोरा सदस्य महानुभावज्यूहरुलाई जानकारी गराउँदछु  ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                  हरि  ढकाल                                                                                                                                       महासचिव